ببینید: آرشیو عکس دوره قاجار برای اولین بار منتشر شد


مجموعه عکس های دوره قاجار که به آرشیو کاخ گلستان نیز معروف است در فضای مجازی منتشر شده است.

این آرشیو حاوی آلبوم های زیادی از زندگی مردم دوره قاجار است که تصویر روشنی از آن دوران به ما می دهد. این آرشیو در یک فایل Google Drive منتشر شده است.

تعدادی از این عکس ها را در زیر مشاهده می کنید: