تعریف جنگ های ناپلئونیجنگ های ناپلئون مجموعه ای از رویارویی های مسلحانه است که بین ماه مه 1803 تا نوامبر 1815 روی داد. در این درگیری ها، نیروهای امپراتوری فرانسه به رهبری ناپلئون بناپارت با ارتش های ائتلاف های مختلف اروپایی جنگیدند. مورخان وجود هفت جنگ ناپلئونی را تشخیص می‌دهند، اگرچه اولین‌ها نیز در چارچوب هستند (…)

دیدگاهتان را بنویسید