تعریف حق ذهنیحق ذهنی، قدرت قانونی ذاتی یک فرد است که به واسطه طبیعت ناشی می شود. یک پیمان یا قرارداد؛ یا دلیل دیگری که در سطح قانونی پذیرفته شده است. موضوع حقوق بدین ترتیب دارای قوایی است که در نظام حقوقی برای تملک یا مطالبه (…) شناخته شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *