تعریف دانش تجربیدانش تجربی دانشی غیر علمی است که بر اساس تجربیات و مشاهده امری خاص به وجود می آید. بنابراین، با تعامل با انواع موجودات و با درک پدیده ها یا عناصر مختلف به دست می آید. برخلاف سایر داده هایی که با عبور (…) جذب می شوند، به وجود نمی آید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *