تعریف دانش عمومیدانش عامه پسند مجموعه ای از دانش است که به طور اجتماعی از تعامل بین افراد و مشاهده محیط ساخته می شود. این در مورد چیزهایی است که به طور خود به خود و شهودی، عموماً از طریق میانجیگری خانواده، آموخته می شود. برخلاف دانش آکادمیک یا رسمی که (…)

دیدگاهتان را بنویسید