تعریف شاخه های حقوقشاخه های حقوق، بخش ها یا تخصص هایی هستند که در علم به مطالعه مجموعه قوانین و احکامی که اجازه تنظیم روابط اجتماعی را می دهد، به رسمیت شناخته می شوند. اندیشه حقوق می تواند هم به این علم و هم به سلسله مقررات و اصول اشاره داشته باشد. مهم است که مشخص شود (…)

دیدگاهتان را بنویسید