تعریف شهودی تفکرتفکر شهودی نوعی شناخت آنی است که از شهود ناشی می شود. این فرآیند ذهنی نیازی به فرضیه، استدلال یا تحلیل قبلی ندارد، زیرا عقلانی به وجود نمی‌آید، بلکه سریع و خودکار است. هنگام پرورش این نوع تفکر مرتبط با ناخودآگاه خلاقیت کلیدی است (…)

دیدگاهتان را بنویسید