تعریف صنعت سبکصنعت سبک صنعتی است که به تولید کالاهای مصرفی اختصاص دارد. مشخصه آن توسعه فعالیت هایی است که در مقایسه با سایر انواع صنعت، انرژی پایینی مصرف می کنند و تأثیر محدودی بر محیط زیست دارند. می توان گفت صنایع سبک فرآیندهای (…) را انجام می دهد.

دیدگاهتان را بنویسید