تعریف هزینه های برآورد شدههزینه های تخمینی یک تخمین آزمایشی است که پیش بینی می کند چقدر ممکن است برای تولید یک کالا یا ارائه خدمات هزینه شود. برآوردی است که قصد دارد هزینه های واقعی را پیش بینی کند و عنصر بسیار مهمی از بودجه را تشکیل می دهد. تفاوت بین هزینه های برآورد شده و (…)

دیدگاهتان را بنویسید