تعریف پوسته زمینپوسته زمین بیرونی ترین، نازک ترین و سطحی ترین قسمت (ناحیه یا لایه) زمین است، سیاره ای که ما در آن زندگی می کنیم. در نتیجه فرآیندهای مختلف زمین شناسی، دو نوع پوسته تشکیل شده است که از نظر خواص فیزیکی و ترکیب شیمیایی با یکدیگر متفاوت هستند: یکی از آنها پوسته قاره ای است، (…)

دیدگاهتان را بنویسید