تماشا کنید: اولین روباتی که از دیوار بزرگ چین عبور کرد


به تازگی ویدیویی از شرکت چینی Robot Era منتشر شده است که نشان می دهد ربات انسان نمای تولید شده توسط این شرکت برای اولین بار دیوار بزرگ چین را فتح می کند.

این ربات که XBot-L نام دارد می تواند تعادل خود را در شرایط مختلف حفظ کند و حتی در محیط کم نور برج های امنیتی حرکت کند.

ربات XBot-L با راه رفتن از پله های دیوار چین مشکلی ندارد و به راحتی از آنها بالا می رود. در ویدیوی زیر عملکرد خیره کننده این ربات را مشاهده می کنید.