تماشا کنید: تایم لپس خیره کننده شفق شمالی


اخیراً طوفان شدید خورشیدی باعث دیده شدن شفق های شمالی در آسمان برخی کشورها شد که مناظر بسیار زیبایی را خلق کرد.

این طوفان قوی ترین طوفان خورشیدی در 20 سال گذشته بود که شفق های قطبی را در سراسر ایالات متحده و چندین کشور دیگر تولید کرد. در زیر می‌توانید ویدیوی تایم لپسی از شفق شمالی را تماشا کنید:

به گفته ناسا، خورشید دو شعله خورشیدی قدرتمند ساطع کرده است که به اوج خود رسیده اند. رصدخانه خورشیدی ناسا این طوفان ها را به عنوان شراره های کلاس X5.8 و X1.5 طبقه بندی می کند.

شراره های خورشیدی فوران های لکه های خورشیدی بسیار بزرگی هستند که تشعشعات الکترومغناطیسی شدیدی از خود ساطع می کنند.

این مشعل ها با توجه به قدرتشان به چند گروه تقسیم می شوند. شراره های کلاس X قوی ترین هستند، شراره های کلاس M حدود 10 برابر ضعیف تر از شراره های کلاس X هستند، پس از آن شراره های کلاس C، که 10 برابر ضعیف تر از فلرهای کلاس M هستند، و سپس شراره های کلاس B، که عبارتند از 10 برابر ضعیف تر از شراره های کلاس C و در نهایت شراره های کلاس A که 10 برابر ضعیف تر از شراره های کلاس B هستند.