تماشا کنید: لحظه شلیک بزرگترین شراره خورشیدی به زمین


ناسا موفق شد بزرگترین شعله خورشیدی لکه خورشیدی AR3664 را ثبت کند که قدرتمندترین فوران این لکه خورشیدی بزرگ تا به امروز است.

Flare X3.98 در ساعت 2:54 بامداد دیروز به اوج خود رسید و باعث قطع موقت سیگنال های رادیویی با فرکانس بالا در بخش هایی از آسیا، اروپای شرقی و شرق آفریقا شد.

شراره های خورشیدی فوران های لکه های خورشیدی بسیار بزرگی هستند که تشعشعات الکترومغناطیسی شدیدی از خود ساطع می کنند.

این مشعل ها با توجه به قدرتشان به چند گروه تقسیم می شوند. شراره های کلاس X قوی ترین هستند، شراره های کلاس M حدود 10 برابر ضعیف تر از شراره های کلاس X هستند، پس از آن شراره های کلاس C، که 10 برابر ضعیف تر از فلرهای کلاس M هستند، و سپس شراره های کلاس B، که عبارتند از 10 برابر ضعیف تر از شراره های کلاس C و در نهایت شراره های کلاس A که 10 برابر ضعیف تر از شراره های کلاس B هستند.

دانشمندان این فوران ها را مطالعه می کنند تا تأثیر آنها را بر زندگی ما بررسی کنند.