دانشمندان حفره ای مرموز در مریخ کشف کردند


دانشمندان حفره‌ای مرموز در مریخ کشف کرده‌اند که می‌تواند منشأ زندگی آینده بشر در این سیاره باشد.

گفته می شود که طوفان های گرد و غبار و نوسانات دما در مریخ رایج هستند. با توجه به جذابیت اکتشاف انسان در سیاره مریخ، وجود یک گودال مرموز در کنار یک آتشفشان باستانی در مریخ قطعا باعث ایجاد هیجان در بین فضانوردان شده است.

این دهانه که توسط دوربین HiRISE در مدارگرد شناسایی مریخ ناسا (MRO) به تصویر کشیده شده است، در کنار آتشفشان خاموش Arsia Mons قرار دارد و عرض آن تنها چند متر است.

اغلب، گدازه ای که از آتشفشان فوران می کند، لوله های زیرزمینی بزرگی را تشکیل می دهد که حرکت مواد داغ را تسهیل می کند. اگرچه آنها در دهانه های مختلف در کناره های آتشفشان ها رایج هستند، این یافته به وضوح شبیه یک حفره عمودی است. اگر این مورد تایید شود، می تواند منجر به غار یا سیستم غار شود. اگر مریخ مانند ماه یا زمین باشد، این لوله‌های گدازه‌ای خالی که نورگیر نامیده می‌شوند، می‌توانند به پناهگاهی برای سکونت‌گاه‌های انسان در این سیاره تبدیل شوند.

در تصویر یکی از گودال ها یک دیوار کناری را می بینیم. وجود این دیوار نشان می دهد که این حفره استوانه ای است و ممکن است به غار منتهی نشود. چنین حفره هایی را «چاله چاله» می نامند و در آتشفشان های هاوایی بسیار رایج است. در خشکی، عمق آنها از شش تا 186 متر است، در حالی که گودال Arsia Mons در تصویر 178 متر عمق دارد. دهانه هایی مانند این مورد توجه دانشمندان هستند زیرا می توانند سرنخ هایی در مورد حیات گذشته در مریخ ارائه دهند و دانشمندان همچنین قادر خواهند بود تعیین کنند که آیا حیات میکروبی هنوز در این سیاره وجود دارد یا خیر.