دانشمندان موفق شده اند پارس سگ ها را با کمک هوش مصنوعی ترجمه کنند


اخیراً دانشمندان توانستند از هوش مصنوعی برای ترجمه پارس سگ ها و تشخیص جنسیت، احساسات و حتی نژاد آنها استفاده کنند.

این تحقیق در سایت arXiv ثبت شده و از طریق کنفرانس بین المللی نیز ارائه شده است. بر اساس گزارش جدید، دانشمندان در این مطالعه از مدل های هوش مصنوعی مانند Wav2Vec2 برای رمزگشایی پارس سگ استفاده کردند.

همانطور که مشخص است، این مدل ها می توانند با استفاده از صدای پارس سگ، جنسیت، احساسات و حتی نژاد سگ را تشخیص دهند. دانشمندان از دو مجموعه داده متفاوت برای آزمایش درستی مدل ها استفاده کردند. ناگفته نماند که از مدل گفتار انسان برای آموزش استفاده شد و سپس با پارس سگ تنظیم شد.

با توجه به نتایج تحقیق، مدلی که نام بردیم عملکرد بهتری در زمینه شناخت نژاد و احساسات سگ نشان داد. صحت پاسخ های وی در زمینه تشخیص احساسات، جنسیت و نژاد سگ به ترتیب 69، 62 و 50 درصد گزارش شد.

همچنین، این مدل که قبلاً با گفتار انسان آموزش داده شده بود، در درک و شناسایی زبان سگ عملکرد بهتری داشت. به خصوص که برای تربیت او از 74 سگ مختلف از جمله 21 سگ پودل فرانسوی، 11 اسکناوزر و 42 سگ چیهواهوا استفاده کردند.

نتایج مطالعه نشان می دهد که این مدل بهتر از مدلی است که فقط از سگ پارس برای آموزش آن استفاده می شود. محققان بر این باورند که می‌توان زبان سگ را با استفاده از الگوهای مشتق شده از گفتار انسان ترجمه کرد. آنها همچنین قصد دارند از احساسات و نژادهای سگ بیشتر برای آموزش بهتر مدل های هوش مصنوعی خود برای گسترش تحقیقات خود استفاده کنند.