ریدایرکت ها چیست؟ انواع، تاثیر سئو و موارد دیگروقتی به آدرس جدیدی در ایالات متحده نقل مکان می کنید، حمل و نقل نامه را با خدمات پستی ایالات متحده (USPS) تنظیم می کنید. اگر شخصی به آدرس قدیمی شما نامه بفرستد، USPS قوانین ارسال نامه او را بررسی می کند و متوجه می شود

ادامه مطلب ›