سرمایه انسانی – چیستی، تعریف، دیدگاه ها و اهمیت متفاوت


فرهنگ یادگیری سازمانی به افزایش سرمایه انسانی کمک می کند.

او سرمایه انسانی او است ارزش ذاتی در توانایی ها، مهارت ها و دانش افراد. این مفهوم معمولاً به دارایی یک شرکت که توسط تجربه کاری، شایستگی های فنی و مهارت های کارکنان آن شکل گرفته است.

با این حال، باید روشن شود که این مفهوم را می توان به روش های مختلفی درک کرد. در یک مفهوم گسترده، سرمایه انسانی با مجموعه ای از زنان و مردان که برای یک سازمان ارزش قائل هستند.

گاهی اوقات بین سرمایه انسانی و منابع انسانی. با این تفاوت که سرمایه انسانی به آموزش و مهارت اشاره دارد، در حالی که نیروی انسانی با کار انجام شده توسط کارگران مرتبط است.

فهرست موضوع مقاله را مرور کنید.

دیدگاه های مختلف

همانطور که قبلاً اشاره کردیم، هیچ تعریف واحدی از سرمایه انسانی وجود ندارد. بسته به زمینه و دیدگاه اتخاذ شده، این عبارت می تواند به موضوعات مختلفی اشاره کند.

سرمایه انسانی را می توان به عنوان یک عامل تولید که بستگی به آموزش و بهره وری یک کارگر دارد. برای بهبود این عامل باید روی آموزش افراد سرمایه گذاری کرد.

اعتقاد بر این است که در این چارچوب، با افزایش سطح آموزش و تجربه افراد، آنها نیز افزایش می‌یابند بهره وری. به همین دلیل است که شرکت ها باید منابعی را برای توسعه سرمایه انسانی خود اختصاص دهند.

سرمایه انسانی را نیز می توان به عنوان تعریف کرد ارزش ضمنی در کارگران یک واحد تجاری. به این ترتیب مجموعه استعدادها، دانش و توانایی های کارکنان است. همانطور که یک شرکت برای فعالیت به سرمایه اقتصادی نیاز دارد، به سرمایه انسانی نیز نیاز دارد. در غیر این صورت، ایجاد سود غیرممکن است.

تجربه کارمندان کلید سرمایه انسانی است.

اهمیت سرمایه انسانی

سرمایه انسانی یک است منبعی که امکان دستیابی به یک هدف را فراهم می کند. با آموزش حرفه ای، مهارت های نرم و عملکرد شغلی کارکنان خود (یعنی با سرمایه انسانی)، یک شرکت می تواند سود ببرد.

اهمیت سرمایه انسانی مشهود است. واضح است که برای یک شرکت، سرمایه گذاری در سرمایه انسانی یک تصمیم منطقی است زیرا ابزاری حیاتی برای دستیابی به اهداف آن است. هرچه آموزش کارکنان بیشتر باشد، بیشتر است “کیفیت” نیروی انسانی که بهره وری را افزایش می دهد و دستیابی به اهداف را امکان پذیرتر می کند.

به اندازه کافی نیاز دارد مدیریت منابع انسانی برای افزایش سرمایه انسانی از یک سو، شرکت باید سیاست سرمایه گذاری در آموزش و ترویج آموزش در حین کار را داشته باشد. ترویج آموزش آنلاین و داشتن برنامه های آموزشی و راهنمایی به تقویت سرمایه انسانی کمک می کند.

رهبری مسئول منطقه نیز ماورایی است. مدیر باید برای کمک به کارکنان در بهره برداری از خلاقیت، حفظ انگیزه و تعهد به موفقیت آماده باشد. یادگیری مداوم. مدیر همچنین باید کار گروهی را ارتقا دهد و حل تعارض را انجام دهد.

درک اهمیت سرمایه انسانی همچنین مستلزم آن است که شرکت روی آن کار کند حفظ استعداد و در رفاه کار. استقرار نظام شناسایی و پاداش برای کارگران، ارتقای تعادل بین کار و زندگی و البته تضمین کلیه حقوق کار، اقداماتی هستند که به طور غیرمستقیم در خدمت مراقبت و تقویت سرمایه انسانی هستند.

توسعه استعدادها باعث رشد سرمایه انسانی می شود.

استهلاک

نمی توان از ذکر این نکته غافل شد که همانطور که می توان سرمایه انسانی را توسعه و تقویت کرد، مستعد تجربه یک استهلاک. این زمانی اتفاق می افتد که فرسایش وجود داشته باشد و مهارت ها منسوخ شوند.

از دیدگاه کاملاً عملکردی، پیری افراد با کاهش قدرت، سرعت و سایر توانایی‌های فیزیکی مرتبط است. البته این تاثیر بیشتری روی فعالیت های خاص دارد. علاوه بر این، گذشت سالها تجربه ای را نیز به همراه دارد که می تواند جبران کننده آن باشد زوال فیزیکی.

از سوی دیگر، دانش و مهارت هایی وجود دارد که به مرور زمان ارزش خود را از دست می دهند. دانستن نحوه استفاده از نرم افزارهایی که ده سال پیش محبوب بودند اما امروزه دیگر مورد استفاده قرار نمی گیرند، کیفیتی بی فایده است. آنچه یک دهه پیش یک دارایی سرمایه انسانی بود، در حال حاضر هیچ فایده ای ندارد.

وزارت سرمایه انسانی در آرژانتین

در جمهوری آرژانتین، که در دسامبر 2023 ایجاد شد وزارت سرمایه انسانی. این نهاد عمومی دولت ملی توسط رئیس جمهور تأسیس شد خاویر مایلی طی یک حکم ضروری و فوریت.

راه اندازی این وزارت بخشی از اصلاحات دولتی بود که توسط آن ترویج شد رحمت. پس از تصدی ریاست جمهوری، رحمت چهار وزارتخانه را حذف کرد: وزارت کار، اشتغال و تامین اجتماعی; او وزارت آموزش و پرورش; او وزارت زنان، جنسیت و تنوع; و وزارت آموزش و پرورش. وظایف آن از طریق دبیرخانه ها، ادارات و دفاتر مختلف توسط وزارت سرمایه انسانی.

در فرمان خلقت مقرر شده است که وزارت سرمایه انسانی در امور مربوط به کار، فرهنگ، آموزش و شمول اجتماعی اختیاراتی دارد. رحمت به عنوان رئیس سازمان منصوب شد ساندرا پتوولوروزنامه نگار و فارغ التحصیل رشته علوم خانواده.

جالب است بدانید که چند ماه پس از ایجاد آن، وزارت سرمایه انسانی به دلیل مشکلاتی که در توزیع مواد غذایی به مقصد سوپ‌پزخانه‌ها وجود داشت، درگیر رسوایی بود. بر اساس شکایات مختلف، این وزارتخانه به تعهدات خود در توزیع تن مواد غذایی که در انبارهای مختلف انبار شده بود، عمل نکرده است.