ضمانت های فردی – چیستی آنها، تعریف، ویژگی ها و طبقه بندی


لاس ضمانت های فردی هستند حقوق اساسی در دسترس ساکنان یک ملت خاص است. در مورد آن ها است قدرت ها یا استعدادهای اساسی که به تفصیل در قانون اساسي و ذاتی کرامت انسان محسوب می شوند.

ضمانت های فردی درک می شود حقوق اساسی در قانون اساسی ذکر شده است. به همین دلیل به آنها نیز گفته می شود تضمین های قانون اساسی o حقوق اساسی. در نظام حقوقی به این ترتیب از جایگاه ویژه ای برخوردارند.

حق عدم تبعیض بر اساس عقیده سیاسی و حق عدم تبعیض بر اساس خاستگاه اجتماعی بخشی از تضمین های فردی است.

ضمانت های فردی چیست

ضمانت های فردی با توجه به هر کشور متفاوت است. آنها به طور کلی با به اصطلاح همراه هستند حقوق بنیادی که به نوبه خود با حقوق بشر.

او حق زندگی، او حق هویت، او حق تعیین سرنوشت، او حقوق آموزش و پرورش، او حق غذا، او حق سلامتی، او حق مسکن، او حق کار و حق دادرسی عادلانه اینها برخی از تضمین های فردی است که معمولاً در قانون اساسی ذکر شده است. این برابری در پیشگاه قانون و آزادی بیان آنها نیز جزو اصولی هستند که ابتدایی تلقی می شوند.

توجه به این نکته مهم است که تضمین های فردی به قوانین هر کشور بستگی دارد. به همین دلیل است که آنها انتزاعی نیستند، بلکه حمایت قانونی خاصی دارند.

حق مالکیت یک تضمین فردی است که معمولاً در قانون اساسی ذکر شده است.

این می تواند به شما کمک کند: حقوق اساسی

بخشی از قانون مثبت

ضمانت های فردی بخشی از حق مثبت. این نامی است که به مجموعه قوانین نوشتاری ایجاد شده توسط the داده شده است قوه مقننه با استفاده از قدرت های خود

این شفاف سازی امکان ایجاد تمایز بین تضمین های فردی و حقوق بشر را فراهم می کند. تحلیلگران نشان می دهند که حقوق بشر هستند حقوق طبیعییعنی وجود آن مقدم بر نظام حقوقی است. به بیان دیگر، قانونگذاری حقوق بشر را ایجاد نمی کند، بلکه این حقوق ذاتی افراد است.

بسیاری اوقات حقوق بشر بخشی از اعلامیه هایی است که بیانگر تمایل است اما اعتبار قانونی ندارد. برعکس، تضمین های فردی همیشه وجود دارد استانداردهای قابل اجرا.

هر فرد دارای ضمانت فردی است که حق دسترسی به عدالت را اعطا می کند.

همچنین نگاه کنید به: عدالت

ویژگی های ضمانت نامه های فردی

ضمانت های فردی به عنوان طبقه بندی می شوند پادشاه از آنجایی که آنها قانون اساسی یک کشور خاص را ادغام می کنند و با هنجارهای موجود در سیستم حقوقی آن تطبیق می دهند. علاوه بر این آنها هستند یک طرفه زیرا بر عهده دولت مورد نظر است.

ویژگی های دیگری که به ضمانت های فردی نسبت داده می شود عبارتند از ماندگاری (آنها تجویز نمی کنند یا منقضی نمی شوند) و غیر قابل انتقال (مردم نمی توانند آنها را بدهند). همینطور هستند غیرقابل انکار: هیچ موضوعی در موقعیتی نیست که از آنها چشم پوشی کند.

ادامه در: واقعیت حقوقی

رتبه شما

با شروع از مثال از قانون اساسی مکزیک، می توان به طبقه بندی ضمانت نامه های فردی در گروه های مختلف اشاره کرد.

لاس تضمین های برابری آنهایی هستند که تمایز بین افراد را به دلایل ملیت، نژاد، مذهب یا هر ماهیت دیگری از بین می برند. بنابراین، حق عدم تبعیض بر اساس ملیت، او حق عدم تبعیض بر اساس مذهب، او حق تبعیض غیر نژادی و حق عدم تبعیض بر اساس وضعیت اقتصادی را می توان در این تضمین ها در نظر گرفت.

لاس آزادی را تضمین می کندآنها به نوبه خود از عمل آزادانه سوژه در جامعه محافظت می کنند. او حق آزادی عقیده و حق آزادی تظاهرات از جمله این ضمانت های فردی هستند.

همچنین وجود دارد ضمانت نامه های اموال، به قدرت دولت برای انتقال مالکیت زمین به شهروندان برای ایجاد مالکیت خصوصی مرتبط است.

در نهایت تضمین های امنیتی قانونی آنها از افراد در برابر اقتدار محافظت می کنند. این محافظت در برابر بازداشت خودسرانه، او حق رسیدگی عادلانه، او حق دادرسی عادلانه و حق برائت در این مجموعه گنجانده شده اند.

همچنین نگاه کنید به: دستگیری

ضمانت های فردی و درخواست تجدید نظر برای آمپارو

او نامه حمایتی این مکانیسم قانونی است که امکان حفاظت از تضمین های فردی شهروندان را فراهم می کند. عملکرد آن به هر قانون بستگی دارد و با آن مرتبط است رویه قانونی از ملت

Amparos نه تنها از تضمین های فردی افراد محافظت می کند. آنها همچنین از قانون اساسی محافظت می کنند و از نقض ناپذیری اصول آن اطمینان می دهند.

مشمولی که با تخلف از ضمانت نامه فردی مواجه می شود، می تواند به درخواست تجدیدنظر آمپارو و ارائه آن به مرجع قضایی مربوطه اعتراض کند. این اقدام رویه‌های لازم برای توقف تخلف را آغاز می‌کند.

منابع دیگری که تضمین های فردی را تضمین می کنند عبارتند از habeas corpus و داده داری. در مورد habeas corpus، از ضمانت‌های فردی آزادی و آزادی محافظت می‌کند حق زندگی: در صورت عدم اثبات دلایل کافی که ادامه بازداشت را توجیه می‌کند، دادگاه می‌تواند حکم آزادی فوری بازداشت‌شدگان را بدهد.

در همین حال، داده habeas از آن محافظت می کند حق دسترسی به اطلاعات عمومی در مورد یک شخص فرد مورد نظر می تواند درخواست کند که داده هایی که در مورد خودش وجود دارد به او اطلاع داده شود و در این زمینه نیز می تواند درخواست اصلاح یا حذف این محتوا را داشته باشد.

اطلاعات بیشتر در: داده های Habeas

دیدگاهتان را بنویسید