لیست قیمت جدید بسته‌های اینترنت اپراتورهای همراه اول و ایرانسل


لیست قیمت جدید بسته‌های اینترنت اپراتورهای همراه اول و ایرانسل اعلام شد. بعد از پیگیری‌های اپراتورهای همراه برای افزایش تعرفه بسته‌های اینترنتی، سرانجام سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات با افزایش ۳۴ درصدی تعرفه‌ها موافقت کرد. این افزایش قیمت از روز جمعه ۱۴۰۲/۱۰/۰۸ اجرایی شده و لیست کامل آن به صورت زیر است.

لیست قیمت جدید بسته‌های اینترنت اپراتورهای همراه اول و ایرانسل

حجم بسته مدت‌ اعتبار همراه اول ایرانسل
۶۰ مگابایت ۱ روزه ۲,۱۵۰ تومان ۲,۱۵۰ تومان
۱۰۰ مگابایت ۱ روزه ۲,۹۵۰ تومان
۱۵۰ مگابایت ۱ روزه ۳,۶۴۰ تومان
۲۰۰ مگابایت ۱ روزه ۴,۳۰۰ تومان
۲۵۰ مگابایت ۱ روزه ۴,۸۵۰ تومان
۳۰۰ مگابایت ۱ روزه ۵,۲۳۰ تومان
۵۰۰ مگابایت ۱ روزه ۶,۵۹۰ تومان
۷۵۰ مگابایت ۱ روزه ۷,۹۴۰ تومان ۷,۶۴۰ تومان
۱ گیگابایت ۱ روزه ۸,۶۰۰ تومان
۱.۵ گیگابایت ۱ روزه ۹,۹۰۰ تومان
۲ گیگابایت ۱ روزه ۱۱,۳۰۰ تومان
۲.۵ گیگابایت ۱ روزه ۱۲,۶۰۰ تومان
۳ گیگابایت ۱ روزه ۱۳,۳۰۰ تومان
۲۵۰ مگابایت ۳ روزه ۵,۹۰۰ تومان
۴۰۰ مگابایت ۳ روزه ۷,۱۱۰ تومان
۷۵۰ مگابایت ۳ روزه ۹,۰۰۰ تومان
۱.۵ گیگابایت ۳ روزه ۱۲,۱۰۰ تومان
۲.۵ گیگابایت ۳ روزه ۱۴,۸۰۰ تومان
۲۰۰ مگابایت ۷ روزه ۵,۹۰۰ تومان ۵,۹۰۰ تومان
۳۰۰ مگابایت ۷ روزه ۷,۴۰۰ تومان
۵۰۰ مگابایت ۷ روزه ۹,۴۰۰ تومان ۹,۴۰۰ تومان
۷۵۰ مگابایت ۷ روزه ۱۱,۲۰۰ تومان ۱۱,۲۰۰ تومان
۱.۵ گیگابایت ۷ روزه ۱۴,۷۰۰ تومان ۱۴,۷۰۰ تومان
۲.۵ گیگابایت ۷ روزه ۱۷,۵۰۰ تومان ۱۷,۵۰۰ تومان
۴ گیگابایت ۷ روزه ۲۱,۵۰۰ تومان
۵ گیگابایت ۷ روزه ۲۴,۲۰۰ تومان
۶ گیگابایت ۷ روزه ۲۶,۳۰۰ تومان
۴۰۰ مگابایت ۱۵ روزه ۹,۴۰۰ تومان
۷۵۰ مگابایت ۱۵ روزه ۱۲,۱۰۰ تومان
۱.۵ گیگابایت ۱۵ روزه ۱۵,۵۰۰ تومان
۲.۵ گیگابایت ۱۵ روزه ۱۹,۵۰۰ تومان
۳.۵ گیگابایت ۱۵ روزه ۲۲,۲۰۰ تومان
۵ گیگابایت ۱۵ روزه ۲۴,۸۰۰ تومان
۱ گیگابایت ۳۰ روزه ۱۴,۱۰۰ تومان ۱۴,۱۰۰ تومان
۲ گیگابایت ۳۰ روزه ۱۸,۸۰۰ تومان ۱۸,۸۰۰ تومان
۳ گیگابایت ۳۰ روزه ۲۵,۵۰۰ تومان ۲۵,۵۰۰ تومان
۴ گیگابایت ۳۰ روزه ۲۸,۶۰۰ تومان ۲۸,۶۰۰ تومان
۵ گیگابایت ۳۰ روزه ۳۱,۷۰۰ تومان ۳۱,۷۰۰ تومان
۶ گیگابایت ۳۰ روزه ۳۷,۰۰۰ تومان ۳۷,۰۰۰ تومان
۷ گیگابایت ۳۰ روزه ۳۸,۰۰۰ تومان ۳۸,۰۰۰ تومان
۱۲ گیگابایت ۶۰ روزه ۶۱,۹۰۰ تومان
۱۰ گیگابایت ۶۰ روزه ۴۸,۵۰۰ تومان
۱۰ گیگابایت ۹۰ روزه ۷۶,۰۰۰ تومان
۳۰ گیگابایت ۹۰ روزه ۲۰۰,۰۰۰ تومان
۵۰ گیگابایت ۹۰ روزه ۳۰۰,۰۰۰ تومان
۱۵ گیگابایت ۱۲۰ روزه ۸۳,۵۰۰ تومان ۸۳,۵۰۰ تومان
۱۸ گیگابایت ۱۲۰ روزه ۱۱۸,۰۰۰ تومان
۷۲ گیگابایت ۱۲۰ روزه ۴۳۵,۰۰۰ تومان
۲۰ گیگابایت ۱۸۰ روزه ۱۵۰,۰۰۰ تومان
۸۰ گیگابایت ۱۸۰ روزه ۴۸۲,۰۰۰ تومان

تمام قیمت‌ها از وب‌سایت اپراتورها استخراج شده است.

نظر شما درباره تغییر تعرفه‌های اپراتورهای همراه چیست؟

دیدگاهتان را بنویسید