لینکدین هدف گذاری کاربر را بر اساس داده های Groups حذف می کند


لینکدین تایید کرده است که به تبلیغ کنندگان اجازه نمی دهد تا کاربران را بر اساس داده های به دست آمده از مشارکت آنها در گروه های لینکدین هدف قرار دهند، پس از فشار تنظیم کنندگان اروپایی در مورد نقض احتمالی قانون خدمات دیجیتال (DSA).

چرا مهم است. این اقدام پس از آن صورت می‌گیرد که ائتلافی از گروه‌های جامعه مدنی در ماه فوریه شکایتی را به کمیسیون اروپا ارائه کردند و مدعی شدند که شیوه‌های هدف‌گیری تبلیغات لینکدین می‌تواند تبعیض را بر اساس داده‌های حساس کاربر مانند نژاد، سیاست یا گرایش جنسی ایجاد کند.

چرا ما اهمیت می دهیم. با حذف توانایی ایجاد مخاطب بر اساس عضویت در گروه لینکدین، یک سیگنال هدفمند ارزشمند اکنون از روی میز برای کمپین های اروپایی خارج شده است. این می تواند دقت و پتانسیل را برای کمپین های تبلیغاتی خاص محدود کند.

پس زمینه. لینکدین برای اولین بار در سال 2010 گروه ها را راه اندازی کرد تا کاربران با علایق مشترک را به یکدیگر متصل کند و بعداً از سال 2018 به بعد این ویژگی را در برنامه اصلی خود دو برابر کرد.

مهار نگرانی ها لینکدین در حالی که اقدامات خود را مطابق با قوانین DSA حفظ می کند، اکنون به طور فعال امکان «ایجاد مخاطبان تبلیغاتی» در اروپا با استفاده از داده های عضویت گروه را برای تبلیغ کنندگان حذف کرده است.

خط رسمی ما این تغییر را برای جلوگیری از هرگونه تصور غلط مبنی بر اینکه تبلیغات برای اعضای اروپایی می‌تواند به طور غیرمستقیم بر اساس دسته‌های خاص داده‌ها یا دسته‌های پروفایل مرتبط هدف قرار گیرد، ایجاد کردیم.» همانطور که در پست لینکدین از پاتریک کوریگان، معاون لینکدین برای امنیت قانونی و دیجیتال ذکر شد.

واکنش تنظیمی “کمیسیون اجرای موثر تعهد عمومی لینکدین را برای اطمینان از انطباق کامل با DSA نظارت خواهد کرد… این مثبت است که ببینیم DSA تغییراتی را ارائه می دهد که تاکنون هیچ قانون دیگری در اروپا و فراتر از آن به آن دست نیافته است.” تیری برتون، کمیسر بازار داخلی اتحادیه اروپا در بیانیه رسمی خود.

تصویر بزرگتر اقدام داوطلبانه LinkedIn در حالی انجام می شود که مادرش مایکروسافت در حال حاضر با مشکلات نظارتی در اروپا مواجه است. این اجازه می دهد تا تبلیغات هدفمند بدون استفاده از داده های بالقوه حساس گروه ادامه یابد.