ملاقات و گفتگوی جالب رید هافمن با همزاد هوش مصنوعی خود