ویژگی AI Overviews برای موتور جستجوی گوگل معرفی شد


گوگل در رویداد Google I/O 24 ویژگی AI Overviews را برای موتور جستجوی خود معرفی کرد.

گوگل گفت AI Overviews تجربه جستجوی کاربران را تغییر داده و بهبود می بخشد.

به نظر می رسد این ویژگی یک نسخه تقویت شده با هوش مصنوعی از ویژگی Generative Search Experience (SGE) باشد که سال گذشته توسط گوگل معرفی شد.

در هر صورت باید منتظر ماند و دید که این قابلیت چه ویژگی هایی را برای کاربران به ارمغان می آورد.