ژاپن تا سال 2050 آسانسور فضایی پرسرعت می سازد


شرکت ژاپنی Obayashi اعلام کرده است که تا سال 2050 یک آسانسور فضایی پرسرعت خواهد ساخت که فضانوردان را به فضا می برد.

مدت هاست که ایده ساخت آسانسور فضایی در بین محققان مطرح بوده و اگر این اتفاق بیفتد، سفرهای فضایی سریع تری را شاهد خواهیم بود.

هنوز مشخص نیست که در ساخت این آسانسور از چه فناوری هایی استفاده خواهد شد، اما این پروژه باید از سال 2025 با بودجه 100 میلیارد دلاری آغاز شود.

ایده آسانسور فضایی حتی می تواند افراد عادی را به فضا ببرد و هزینه سفر فضایی را کاهش دهد.

به هر حال باید منتظر ماند و دید که این ایده چقدر عملی خواهد بود.