گوگل هوش مصنوعی Imagen 3 را معرفی کرد


در رویداد I/O 2024، گوگل هوش مصنوعی Imagen 3 خود را برای تولید تصویر معرفی کرد.

گوگل مدعی است که Imagen 3 قدرتمندترین هوش مصنوعی جهان در زمینه ساخت تصویر است.

به نظر می رسد Imagen 3 رقیبی برای هوش مصنوعی Dall-E3 متعلق به شرکت OpenAI باشد.

در هر صورت باید منتظر ماند و دید که این هوش مصنوعی در دنیای واقعی چگونه عمل می کند و آیا همه کاربران به آن دسترسی خواهند داشت یا خیر.