EEAT چیست؟ 5 راه برای افزایش آن برای سئو


ما به شما گفته ایم EEAT چیست، اما هنوز چیزی در مورد ماهیت اصلی این مفهوم به شما نگفته ایم. EEAT در واقع بخشی از دستورالعمل های ارزیابی کیفیت جستجوی گوگل است. این راهنما یا Guidelines در واقع راهنمای وبمسترها و صاحبان سایت است تا به آنها کمک کند تا سایت خود را با الگوریتم های گوگل سازگارتر کنند.

در حال حاضر، در حالی که این EEAT به طور مستقیم یک عامل رتبه بندی نیست (که اگر به گوگل اجازه دهیم در مورد همه عوامل به جز “محتوا” بگوید)، به دلیل چیزهایی که محتوای سئوی بیشتری می نویسند به صاحبان سایت کمک می کند. در هر صورت پیروی از این تعداد مخاطبان بیشتری را جذب می کند و اگر مخاطب شما را دوست داشته باشد، دوستی گوگل نیز با شما روان خواهد بود.

این مفهوم برای اولین بار در سال 2011 به طور غیر رسمی معرفی شد. سالی که الگوریتم پاندا انقلابی به گوگل آمد و گوگل جهشی بزرگ برای بهبود نتایج موتور جستجوی خود انجام داد. سپس در سال 2013 دستورالعمل هایی برای ارزیابی کیفیت جستجو اضافه شد، گوگل EAT را در سال 2014 اضافه کرد و E دیگری را در سال 2022 اضافه کرد و در نتیجه EEAT کار خود را آغاز کرد.

اکنون که درباره چیستی EEAT بیشتر می دانیم و نگاهی کوتاه به تاریخچه آن داریم؟ وقت آن است که در مورد معیارهای او بیشتر صحبت کنیم.

دیدگاهتان را بنویسید