Punic Wars – آنچه هستند، تعریف و مفهوم


لاس جنگ های پونیکی سه رویارویی جنگی هستند که به عنوان قهرمان‌ها حضور داشتند کارتاژ y رم. بین توسعه یافتند 264 الف. سی. y 146 ق. سی. از گسترش روم، که منافع مستعمرات کارتاژی را تهدید می کرد.

قبل از حرکت به جلو، ذکر این نکته ضروری است که با توجه به بنیاد فوری اسپانیایی (FundéuRAE، هر دو عبارت عبارت باید با حروف کوچک نوشته شوند. زیرا این مفهوم توصیفی است و به عنوان یک نام خاص گرفته نمی شود.

خصومت های جنگ های پونیک از 264 قبل از میلاد متغیر بود. ج و 146 ق. ج. و بر حسب هر مرحله در معاهدات صلح مختلف مشتق شده است.

زمینه تاریخی جنگ های پونیک

زمینه تاریخی جنگ های پونیک با مناقصه بین مشخص شده است رم و جمهوری کارتاژ برای کنترل مدیترانه غربی. این رقابت زمانی تقویت شد که در آغاز قرن 3 ق. سی.، رم موفق به الحاق منطقه معروف به یونان بزرگ، تشکیل شده توسط جزیره سیسیل و قسمت جنوبی شبه جزیره ایتالیا که تحت کنترل یونانیان بود.

با پایه گذاری آن توسط فنیقی ها در اطراف 814 a. سی.، کارتاژ در بخش ساحلی جریان مستقر شده است تونس. این امپراتوری با فعالیت تجاری بزرگی بود که توسط مستعمراتش ترویج می شد. اگرچه ارتش زمینی آن به دلیل قدرتش مورد توجه نبود، نیروی دریایی آن قدرتمندترین زمان خود بود. وقتی لازم دید از ثروت خود برای استخدام مزدوران استفاده کرد.

در شرایطی که رم، که ریشه آن به قرن هشتم ق. سی.جمهوری ای بود که پس از به دست گرفتن کنترل کل شبه جزیره ایتالیا، قصد داشت به سمت جنوب رشد کند. سیسیل و شمال از گالیا ترانس آلپینا در تعهد به امپریالیسم برای کاهش تعارضات اجتماعی داخلی. ارتش زمینی جمهوری روم این نیرومندترین در جهان بود، در حالی که ارتش آن خیلی زیاد نبود.

زمانی که منافع کارتاژ در آن مدیترانه ای در معرض خطر گسترش روم بودند، چارچوبی که منجر به وقوع اولین جنگ پونیک در این کشور شد 264 الف. سی.

اتحادهای نظامی مختلف در جنگ‌های پونیک وارد عمل شدند.

درگیری بیش از دو دهه

را اولین جنگ پونیک این درگیری بیش از دو دهه بود. شروع شد 264 الف. سی. چه زمانی رم در نبرد مسینا، و به پایان رسید 241 ق. سی.، همچنین با پیروزی روم.

قلمرو سیسیل تا حدی توسط کنترل شد رم و سایر احزاب توسط کارتاژ. چه زمانی هیرو II، ظالم از سیراکوز، می خواست شهر را بگیرد مسینا، در شمال شرقی سیسیل، مامرتینی ها که در این مکان بودند ابتدا به آن متوسل شدند کارتاژ و سپس به رم. این به عنوان یک خیانت توسط کارتاژنی ها تلقی می شد که مایل بودند در دفاع درگیر شوند اما در نهایت به کمک سربازان به این امر پرداختند. هیرو II.

رومی‌ها از مامرتین‌ها دفاع کردند و مستقیماً با کارتاژنی‌ها در نبردی که به دنبال کنترل مطلق بود، رفتند. سیسیل.

در این اولین جنگ پونیک، رومیان پایگاه کارتاژینیان را محاصره کردند آگریجنتو و ارتش را شکست داد کارتاژ که در 262 الف. سی. زمانی که می خواستند محاصره را بردارند. رم در حال تقویت نیروی دریایی خود بود و ناوگان کارتاژنی را در چندین نبرد شکست داد و پایگاهی را در کرسیکا. با این حال، بعدا کارتاژ موفق شد یک حمله را دفع کند ساردینیا و توانست پایگاه کورسی را بازیابی کند.

که در 256 ق. سی.، ارتش به رهبری کنسول های روم لوسیو مانلیو وولسون لونگو y مارکو آتیلیو رگولوس در نبرد کیپ اکنوموس به کارتاژنی ها به رهبری هامیلکار y هانون o آنها ال گرانده را دارند. این نبرد، در قالب ادعای رم پیشروی به سمت شمال آفریقا، یکی از بزرگترین رویارویی های دریایی تاریخ به شمار می رود.

سال آینده، کارتاژ درخواست صلح کرد اما شرایط را نپذیرفت و به جنگ ادامه داد و به پیروزی رسید نبرد باگرادا. رم ناوگانی را برای تخلیه بازماندگان فرستاد و پیروزی دیگری در این منطقه به دست آورد نبرد دماغه هرمئوس. در بازگشت به ایتالیابا این حال، یک طوفان بزرگ کشتی های آنها را خراب کرد.

بهبودی از آگریجنتو توسط کارتاژ با رها شدن بعدی زمین ویران شده فتح روم پانورموس o پانورمو با دفاعش در 251 ق. سی. (به لطف به اصطلاح نبرد پانورموس) پیروزی کارتاژینیان در نبرد درپانو و نبرد Phinthias; و آخرین پیروزی روم در 241 سی در نبرد جزایر اگادی از دیگر نقاط عطف توسعه این جنگ بود که پیمان صلح به الحاق آن منجر شد سیسیل به عنوان یک استان رومی جدید و تعهد کارتاژنی ها به پرداخت غرامت های بزرگ.

جنگ‌های پونیک شامل استقرار گسترده لجستیک نظامی در نبرد برای کنترل دریای مدیترانه بود.

مرحله دوم جنگ های پونیک

مرحله دوم جنگ های پونیک آغاز شد 218 ق. سی.، چه زمانی کارتاژ گرفتن را تکمیل کرد ساگونتو -شهر متحد رم– و باعث اعلان جنگ توسط رومیان در بحبوحه اختلافات بر سر فتح شد اسپانیا.

کارتاژنی هانیبال بارسا نیروهای خود را به شمال هدایت کرد اسپانیا و سپس عبور کرد آلپ. اکسپدیشن از هانیبال آ ایتالیا شامل دستاوردهای نظامی در نبرد Cannae، نبرد تراسیمنو، نبرد تربیا، نبرد Tesino و در دیگر رویارویی های این جنگ پونیک دوم.

اگر چه قدرت برای محاصره رماستقرار نیروها کارتاژ که در ایتالیا 16 سال به طول انجامید. رومیان نیز در این زمینه با آن مبارزه کردند فیلیپ پنجم مقدونیه -که با او اتحاد داشت هانیبال-، که باعث شد جنگ اول مقدونیه.

رم بالاخره در اسپانیا و لژیون ها به آنجا بازگشتند سیسیل به رهبری Publius Cornelius Scipio Africanus (اسکیپیون آفریقایی). این فرمانده رومی رفت به آفریقا با هدف تعرض کارتاژ، که منجر به هانیبال برای بازگشت، اگرچه در آن شکست خورد 202 الف. سی. در نبرد وجود داشته باشد. این مهر پیروزی از رم: با معاهده صلح، کارتاژ مستعمرات خود را از دست داد.

آخرین مسابقه

آخرین رویارویی جنگ های پونیک بین 149 ق. سی. y 146 ق. سی. را سومین جنگ پونیکی کوتاه ترین و درگیر بیش از همه محاصره بود کارتاژ توسط رم.

پس از جنگ دوم پونیک، رومیان به شهرهای مختلف ایبری حمله کردند و فتح کردند سوریه، ایلیریا y مقدونیه، در حالی که کارتاژ او دامنه های خود را در خارج از کشور از دست داد آفریقا و موظف به پرداخت غرامت سالانه کلان شد.

رقابت در سطح تجاری که کارتاژنی ها نماینده آن بودند و رشد جمعیت روم منجر به آن شد رم برای تصمیم گیری در مورد حمله کارتاژ. هدف با تماس کامل شد نبرد کارتاژ و نابودی مطلق شهر در پایان تاریخ جنگ های پونیک. همه ساکنان کارتاژ آنها برده شدند یا در جنگ جان باختند.

دیدگاهتان را بنویسید